produkter

Kundespecifikke anlæg til teknisk varmebehandling

Fornax A/S har gennem årene leveret kundespecifikke løsninger til teknisk varmebehandling til hele Europa og til bl.a. USA, Egypten, Malaysia, Kina, Rusland og Japan. Løsningen udarbejdes efter kundens behov og i et tæt samarbejde med kunden. Konstruktion og produktion af anlægget sker på fabrikken i Silkeborg, hvor løsningen testes og afprøves under driftslignende forhold og under overværelse af kunden inden afsendelse.

Komposit- og skumglasindustrien er blandt Fornax’ fokusområder. Til disse industrier er der i tæt samarbejde med kunden udviklet unikke løsninger, der optimerer kundens produktion.

Endvidere findes et program af standard kammerovne, der med stor fleksibilitet i designet kan tilpasses individuelle anvendelsesområder. Der leveres således bl.a. ovne til anløbning af fjedre (gennemløb- og batchovne), rotationsstøbeovne, krympeovne og afspændings- og udglødningsovne.

High-temperature oven Fornax T20000 HT

Industrielle varmebehandlingsanlæg

Fornax A/S er specialist i teknisk varmebehandling til industrikunder. Ovne og varmebehandlingsanlæg indgår ofte i produktioner, hvor ét svagt led kan sætte en hel produktion i stå. Vi er hos Fornax meget bevidste om, hvilke krav det stiller til vore produkters robusthed og pålidelighed. Fornax leverer anlæg til bl.a. følgende industrier:

  • Vindmølleindustrien
  • Elektromotorindustrien
  • Pumpeindustrien
  • Metalemballageindustrien
  • Metalindustrien

Fornax A/S tager ansvaret for hele leverancen, og nye produkter udviklet hos Fornax bliver testet og afprøvet i fuld cyklus under overvågning af kunden. Fornax tilbyder tillige montering og idriftsættelse samt efterfølgende service på leverede anlæg.

Bredt sortiment,
know-how & fleksibilitet

Fornax A/S fremstiller foruden de kundespecifikke løsninger serier af standardovne, der dog alle er designet med fleksibilitet for øje, så de kan tilpasses den enkelte kundes behov.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly